Speel- en ontdekpark voor nieuwsgierige kinderen

Natuurlijk Avontuurlijk!

Het Buytenwold

Spelen doen we al sinds mensenheugenis. Ooit speelden we als kind zoveel als we wilden.
Sterker nog: we ontdekten spelenderwijs onze leefwereld, en leerden in alle vrijheid vaardigheden die later van pas kwamen. Jagen met pijl en boog bijvoorbeeld.

Inmiddels zijn we het echte spelen vrijwel verleerd. We zijn druk met school en werk, en leren onze kinderen om ook te presteren: schooldiploma’s halen en een goed betaalde baan scoren, dan ben je pas succesvol! Geen tijd om te dromen, ontdekken, fantaseren, creëren ….

Wist je dat kinderen niet meer leren om te vallen? Letterlijk!

Ondertussen verandert onze samenleving razendsnel in een kennis- en netwerksamenleving. Een samenleving waarin het vooral draait om creatief denken, om het tonen van ondernemerschap en om het benutten van talent. Denken, durven, doen. Compleet anders dan we geleerd hebben.

De leemte die de maatschappij hier laat liggen gaat Het Buytenwold opvullen. Spelen moet als vanouds de aangeboren nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen. Hen uitdagen, onbezorgd laten ontdekken en dingen creëren. En spelenderwijs laten leren én durven ondernemen.