Speel- en ontdekpark voor nieuwsgierige kinderen

Natuurlijk Avontuurlijk!

Het Project

Doel

Ons belangrijkste doel is bijdragen aan duurzame verandering. We willen ervoor zorgen dat kinderen opgroeien tot gelukkige creatieve volwassenen die samen een betere stad en wereld realiseren. Daarom helpen wij kinderen in een natuurlijke omgeving om gebaseerd op hun aangeboren nieuwsgierigheid, spelenderwijs hun talenten te ontdekken, zich te ontplooien en ondernemend in het leven te staan.

Strategie

We bereiken onze doelen door kinderen vrij in de natuur samen te laten spelen. Door hun verbeelding en fantasie aan te spreken, hun nieuwsgierigheid te prikkelen, door ze te laten ontdekken, denken, durven en doen. Daartoe ontwikkelen we een ‘one of a kind’ speelterrein dat zich leent om te avonturieren, pionieren en zelfstandig vrij te spelen. En organiseren we uitdagende activiteiten, buiten in de natuur en binnen in ons ‘Buyten’ waar we een kookstudio en een Makerspace ter beschikking hebben. Als expertisecentrum op het gebied van jong talent-ontwikkeling kiezen we voor educatief plezier en maken we een programma met activiteiten op het gebied van natuur, kunst, techniek het moderne ambachtelijke- en duurzaam ondernemen.

Doelgroepen

We richten ons in eerste instantie op kinderen in de basisschoolleeftijd. Uit Almere en omgeving. We bieden activiteiten die aanvullend zijn op het lesprogramma van basisscholen en activiteiten voor in de vrije tijd. Naast kinderen, richten we ons op onderwijzers, opvoeders, gezinnen en families.

‘Last but not least’ willen we graag (groot)ouders, buurtbewoners, ondernemers die met kinderen werken en/of zich betrokken voelen bij onze doelstellingen aan ons binden. We willen je graag uitnodigen om deel te nemen aan onze community Het Buytenwold. Zodat we een breed draagvlak, ontmoetingen en uitwisseling creëren, kennis bundelen en deze ook in kunnen zetten ten gunste van de doelen van Het Buytenwold. Wil je meedoen aan de community? Stuur dan een mail naar: info@hetbuytenwold.nl. Deelname kost niets.

 

Positionering

We zijn een regionale dagrecreatieve voorziening en een jong-talentontwikkelingscentrum in één (onder de noemer broedplaats). Educatief plezier is de rode draad. Ontdekken de essentie.

Als dagrecreatieve voorziening onderscheiden we ons door een avontuurlijk natuurlijk speelterrein waar authentieke beleving het uitgangspunt is. En door het steeds wisselende aanbod van activiteiten. Ook letterlijk is de positionering bijzonder. Namelijk in het grootste voedselbos van Europa in wording.

Als talent-ontwikkelingscentrum voor kinderen in de basisschoolleeftijd, bieden we een uniek breed programma dat gebaseerd is op creativiteit, vakmanschap én ondernemerschap. We begeleiden kinderen bij het spelenderwijs ontdekken, ontwikkelen en inzetten van hun talenten. Bij het anders leren denken. Dat doen we met activiteiten van het karakter spelen-maken-leren, door het gebruik van de mogelijkheden die onze locatie biedt en door het inzetten van netwerk rond Het Buytenwold.

We zijn geen school.

Waar staan we?

Subsidie van de provincie

Het Buytenwold maakt onderdeel uit van het provinciale Programma Nieuwe Natuur. Begin juli 2017 is er een realisatieovereenkomst met de provincie gesloten voor onder meer de ontwikkeling van de Speelwildernis in de Eemvallei Zuid in Almere Oosterwold. De provincie stelt daarmee een subsidie beschikbaar voor de aanleg van nieuwe speelnatuur. Middels fondsenwerving willen het bedrag van de provincie verhogen en het gebied nog aantrekkelijker maken. Zo zijn we bezig met de voorbereiding van een aanvraag voor Leadersubsidie.

We hebben grond

Op de plattegrond staat een tekening van een deel de Eemvallei Zuid in Almere Oosterwold. Op de lichtgroene gebieden heeft de Stichting recht van gebruik. De oppervlakte van deze gebieden bedraagt circa 7 ha. Staatsbosbeheer is eigenaar van de grond. De donkergroene gebieden worden in gebruik gegeven aan de Stichting Voedselbosbouw Nederland. In het noordelijke deel van de Eemvallei Zuid grazen de koeien van stadsboerderij de Vliervelden. Het ontwerp is integraal gemaakt en op elkaar afgestemd. De rode lijn betreft een fietspad.

En een investeerder voor het pand

We hebben een investeerder aan ons weten te binden. Deze investeerder zal helpen bij het begin van de exploitatie en zal een pand realiseren. De bouwkavel is gepland bij het pijltje op bovenstaande tekening. De stichting wordt de gebruiker van het pand. 
De ontwikkelkosten van het project en de speeltoestellen moeten we als stichting zelf bijeenbrengen.

Wat hebben we nodig?

Om Het Buytenwold te kunnen realiseren hebben we middelen nodig om het speelterrein en het pand in te richten. Het Buytenwold is er voor de kinderen en opvoeders van Almere. Daarom vinden we het belangrijk om (lokaal) een partnernetwerk op te bouwen dat ons ondersteunt bij onze missie van het zorgen voor creatieve, gelukkige kinderen en een betere stad en wereld. Daarom werven we nu pioniers- en sociaal aandeelhouders. Maar ook vrijwilligers, ambassadeurs en organisaties die op een andere manier willen bijdragen, nodigen we van harte uit om zich te melden.